Žádná akce by se nemohla obejít bez partnerů a sponzorů. Jen díky těmto lidem můžeme uspořádat kvalitní a divácky atraktivní závody, za což jim všem patří velké díky. Jakékoliv spolupráce si velice vážíme a snažíme se ochotu těchto lidí co nejlépe prodat na place – tak, aby závody byly zajímavé, dobře zorganizované a každý si na nich našel to svoje a maximálně si celou akci užil.

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde